12
Sty

Rok 2010

Mota-Engil Polska S.A. – (Wrocław, Dolny Śląsk) – remont wiaduktu ul. Krzywoustego/al. Sobieskiego; roboty ziemne, drogowe, rozbiórkowe;

Bovis Lend Lease Sp. z o.o. – (Mielec) – budowa fabryki Husqvarna; roboty ziemne i drogowe;

Gmina Wrocław – (Wrocław, Dolny Śląsk) – rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną do wybudowania trasą tramwajową przy ul. Pilczyckiej;

Bovis Lend Lease Sp. z o.o.