12
sty

Rok 2010

- Mota-Engil Polska S.A. – (Wrocław, Dolny Śląsk) – remont wiaduktu ul. Krzywoustego/al. Sobieskiego; roboty ziemne, drogowe, rozbiórkowe;
- Bovis Lend Lease Sp. z o.o. - (Mielec) – budowa fabryki Husqvarna; roboty ziemne i drogowe;
- Gmina Wrocław – (Wrocław, Dolny Śląsk) - rozbiórki obiektów kolidujących z planowaną do wybudowania trasą tramwajową przy ul. Pilczyckiej; Bovis Lend Lease Sp. z o.o.